Van project naar product

Van project naar product

 

Stille Beelden is nu, half december 2017, nog in een project-fase. Als product mist het nog van alles. Als project bevindt het zich ook nog in de start-fase. Wat is is er voor nodig om het project verder te brengen en wat is het stappenplan?

 

Het doel is helder: Patiënten helpen ontspannen tijdens hun bezoek aan een ziekenhuis en hun ervaring daar minder stressvol te laten zijn; misschien zelfs helend.

 

 1. Het projectidee, beschrijving van wat Stille Beelden is. Doel is om bezoekers en patiënten een minder stressvolle ervaring te geven tijdens een bezoek aan een ziekenhuis, en dan met name in publieke wachkamers. Daarnaast wil ik de lijn doortrekken met mijn videowerk, dat het inmiddels breed gedragen idee dat groene omgevingen bijdragen tot herstel van patiënten, om mensen in ziekenhuizen zich te kunnen terugtrekken binnen een onrustige hectische omgeving. Het onderzoek en proefopstelling, benaderen van ziekenhuizen of andere instellingen om ze te interesseren voor het project. Als de interesse is gewekt ze de mogelijkheid bieden om een proefopstelling te maken om te onderzoeken of wat effect van de videovertoningen heeft op patiënten.
 2. Het onderzoek. In het idee dat ik heb geschreven over Stille Beelden zitten een aantal aannamen die onderzocht dienen te worden. Naast die aannamen zou verder onderzoek middels proefopstellingen nieuwe punten naar voren kunnen brengen om de uitwerking van de uiteindelijke installatie beter te kunnen afstemmen op omgeving, doelgroep en personeel.
  De aanname is dat met Stille Beelden patiënten in wachtkamers een minder stressvolle bezoek aan ziekenhuizen kunnen ervaren. Die aanname is de onderzoeksvraag die moet plaatsvinden.
  Voor een O&O moet de vraag open zijn en ook dienen ter verdieping van het werk. De bevindingen die uit het onderzoek naar voren komen als eindresultaat bundelen en presenteren.
  Het werk dat ik al maak roept bij publiek bepaalde reacties op. Door de reacties van mensen die het werk in tentoonstellingen hebben gezien of tijdens performances sterkt mij in het idee dat het de video’s iets kunnen betekenen voor mensen die zich in een stressvolle omgeving bevinden. Met het onderzoek wil ik een nieuw gebied onderzoeken, bij een bredere of andere groep mensen die doorgaans niet in aanraking komen met mijn werk. Maar voor wie het werk wel iets kan betekenen. Ook het gebied tussen wetenschap en kunst wil ik onderzoeken. Daar waar onderzoeken zijn gedaan naar de invloed van groene omgevingen op het herstel van patienten in ziekenhuizen wil ik dat uitbreiden naar de invloed van rustgevende video’s op bezoekers en patienten in wachtkamers van ziekenhuizen.
  -De doelgroep(en), wie is/zijn dat precies.
  -Heeft het doel wel het beoogde effect op de doelgroep?
  -Proefopstellingen maken op verschillende plekken/wachtkamers en de mensen ook ondervragen naar hun ervaringen over de video’s. Wat vind u er van? Doet het iets met u? Geven de video’s u enige rust of afleiding van wachtkamer omgeving?
  Graag wil ik met Stille Beelden nieuwe gebieden onderzoeken voor mijn beroepspraktijk als beeldend kunstenaar. Het onderzoek richt zich op een nieuw publiek voor mijn videowerk met een duidelijk omschreven doel, en een op de praktijk uitgewerkt samenspel tussen kunst en wetenschappelijk onderzoek. Doel is om bezoekers en patiënten een minder stressvolle ervaring te geven tijdens een bezoek aan een ziekenhuis, en dan met name in publieke wachkamers. Daarnaast wil ik de lijn doortrekken met mijn videowerk, dat het inmiddels breed gedragen idee dat groene omgevingen bijdragen tot herstel van patiënten, om mensen in ziekenhuizen zich te kunnen terugtrekken binnen een onrustige hectische omgeving.
 3. De uitvoering
 4. Het product